Dzisiaj jest: 4 Grudzień 2022        Imieniny obchodz?: Barbara, Bernard, Krystian
Strona g?wna

Gimnazjali?ci w programie "Narty Dzieciom"

W czwartek 24 stycznia br. grupa 47 uczniw Szko?y Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Kro?cienku Wy?nym wzi??a udzia? wraz z opiekunami w programie Narty Dzieciom realizowanym w o?rodku sportw zimowych KICZERA w Pu?awach. Program pilota?owo ruszy? w sezonie zimowym 2011/2012 i w tym roku jest kontynuowany. Jego ide? jest nauczenie jazdy na nartach jak najwi?kszej ilo?ci dzieci, szczeglnie tych, ktre nie maj? mo?liwo?ci wyjazdu ze swoimi rodzicami.

Oferta stacji narciarskiej KICZERA Pu?awy okaza?a si? bardzo atrakcyjna. Pakiet obejmuje: karnet na wszystkie wyci?gi, wypo?yczenie kompletnego sprz?tu narciarskiego, opiek? instruktora i ciep?y posi?ek. Koszt kilkugodzinnego pobytu dziecka na stoku wynosi 28 z?. W przypadku rodze?stwa p?aci tylko jedna osoba.

Dla uczniw z Kro?cienka transport zosta? sfinansowany przez Pana Antoniego D?bca - Przewodnicz?cego Rady Gminy Kro?cienko Wy?ne. W wyje?dzie uczestniczy?y w wi?kszo?ci dzieci maj?ce po raz pierwszy narty na nogach, a ponadto takie, ktre chcia?y doskonali? swoje umiej?tno?ci narciarskie.

Wi?cej zdj?? w Galerii.

Wyjazd dostarczy? wszystkim uczestnikom wielu niezapomnianych wra?e?. Oto kilka wypowiedzi sformu?owanych na gor?co po powrocie:

  • Na nartach by?o niesamowicie. Je?dzili?my na najlepszym stoku z wyci?giem krzese?kowym na Podkarpaciu. Pod koniec pobytu wszyscy potrafili ju? ca?kiem nie?le radzi? sobie na dwch deskach lub jednej (mieli?my w grupie kilku snowboardzistw). Na pewno nast?pnym razem te? chcia?bym pojecha?.
  • Program Narty Dzieciom okaza? si? strza?em w dziesi?tk?. By?o super! Zrobili?my ogromne post?py. By?o przy tym du?o ?wietnej zabawy. Na pewno, je?li b?dzie taka mo?liwo??, na drugi raz te? jad?.

Wszystkim w Pu?awach naprawd? bardzo si? podoba?o. Mimo ?e miejsce to wzniesione jest tylko 640 m n. p. m. (stacja dolna 470 m), ale widoki s? wyj?tkowo pi?kne.

Najwa?niejsze, ?e uczestnicy czuli si? bezpiecznie, byli pod opiek? profesjonalnych instruktorw. Jazda na nartach jest dla pocz?tkuj?cych, jak i zaawansowanych narciarzy, wspania?? przygod?, a rwnocze?nie treningiem dla ca?ego cia?a, poprawia kondycj?, zapewnia dotlenienie organizmu. Jest to szczeglnie wa?ne, gdy m?odzi ludzie wiele czasu chc? sp?dza? przed ekranem komputera lub telewizora. Przebywanie w grach, ?wie?e powietrze, specyficzna atmosfera prowadz? do prze?ywania emocji trudnych do osi?gni?cia w innych warunkach.

Jeste?my wdzi?czni wszystkim, ktrzy przyczynili si? do naszego wyjazdu. Dla m?odych narciarzy by?y to niezapomniane chwile.

Alina Kmonk

Szukaj w serwisie

Zapraszamy

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow

Archiwum