Dzisiaj jest: 4 Grudzień 2022        Imieniny obchodz?: Barbara, Bernard, Krystian
Strona g?wna

Zbli?aj?cy si? nieuchronny koniec roku 2016 sk?ania do wielu refleksji i podsumowa?, dlatego w tym miejscu chcia?bym przybli?y? dzia?alno?? zespo?w muzycznych naszych szk?. Poprzedni rok szkolny obfitowa? w wiele sukcesw, ale wymieniaj?c tylko te z tego roku nale?y wspomnie? o I miejscu gimnazjalnego zespo?u SONG w Konkursie Piosenki Obcoj?zycznej o Tematyce Mi?osnej w Dukli oraz I miejsce w Przegl?dzie Piosenki Znanej i Lubianej w Dukli. Solowe sukcesy w tym czasie odnosi?y tak?e wokalistki zespo?u. W XXV Konkursie Kol?d i Pastora?ek Pogranicza Marlena Szmyd zaj??a 2 miejsce, a Sabina Mercik zdoby?a wyr?nienie. Indywidualnym sukcesem wokalistek zako?czy? si? Konkurs Piosenki Obcoj?zycznej o Tematyce Mi?osnej, gdy? Sabina Mercik zaj??a pierwsze miejsce, a Marlena Szmyd by?a druga. Tak?e inne konkursy przynios?y kolejne sukcesu w Konkursie Piosenki Obcoj?zycznej w Chorkwce Marlena i Sabina nie mia?y sobie rwnych i obie si?gn??y po pierwsze miejsce, natomiast w Powiatowym Konkursie ?piewajmy ?wi?tym Marlena by?a druga, a Sabina trzecia.

Więcej…

 

19 listopada w Publicznym Gimnazjum im. Pokolenia Kolumbw w Kro?cienku Wy?nym kilkudziesi?ciu seniorw - uczestnikw programu Sze??dziesi?tka na harcerskim szlaku spotka?o si? z zuchami i harcerzami naszego Szczepu Harcerskiego. By?o to kolejne ciekawe przedsi?wzi?cie, r?ni?ce si? od poprzednich tym, ?e spotka?y si? pokolenia harcerzy i sympatykw harcerstwa. Organizatorem by? komendant Kr?gu Seniorw im. hm. Stanis?awa Nowakowskiego w Kro?nie hm. Jan Omachel. Zuchy, harcerze i seniorzy spotkali si? z pasjonatami w r?nych dziedzinach, mieli okazj? podziwia? ich prace i dowiedzie? si?, jak wykonuje si? te r?norodne cude?ka.

Więcej…

 

Z Sienkiewiczem za pan brat

Na rok 2016 przypad?a 170. rocznica urodzin i 100. rocznica ?mierci znakomitego pisarza i pierwszego polskiego laureata literackiej Nagrody Nobla - Henryka Sienkiewicza . W zwi?zku z tym wydarzeniem m?odzie? naszego gimnazjum aktywnie w??czy?a si? w promowanie twrczo?ci noblisty, pog??bianie wiedzy o jego ?yciu, a przede wszystkim popularyzowanie idei zawartych w utworach wielkiego rodaka-patriotyzmu i przywi?zania do tradycyjnych warto?ci.

Więcej…

 

?wi?to Edukacji Narodowej

Z okazji ?wi?ta Edukacji Narodowej cz?onkowie Ko?a Teatralnego zaprezentowali program satyryczny oparty na pomy?le znanego i lubianego teleturnieju: Familiada. Dru?yny, ktre tym razem stan??y naprzeciwko siebie, by?y reprezentowane przez nauczycieli i uczniw. W role nauczycieli oczywi?cie wcielili si? m?odzi aktorzy. Prowadz?cy program zapowiedzieli, ?e wszelkie podobie?stwa s? nieprzypadkowe. Konkurs wygrali nauczyciele, ale tylko dlatego, i? mieli swoje ?wi?to. Nagrod? dla zwyci?zcw by?y przepowiednie wr?ki Leokadii, ktra specjalnie do tego programu zosta?a zaproszona wraz ze swoim kotem brzuchomwc?. Pastisz programu poprzedzi?a scenka kabaretowa: Poranek w ka?dym domu opowiadaj?ca o tym, jak wygl?da poranek przed wyj?ciem do szko?y. Przedstawienie zosta?o nagrodzone gromkimi brawami.

Wi?cej zdj?? w Galerii.

 

Konkurs recytatorski

Pa?dziernik jest miesi?cem, ktry ju? od paru lat nieod??cznie kojarzy nam si? ze spotkaniem z poetk? pani? Bronis?aw? Betlej. I tym roku nie mog?o by? inaczej, mimo i? konkurs recytatorski zbieg? si? w czasie z konkursem przedmiotowym, nie zabrak?o przedstawicieli naszego gimnazjum w Szkole Ludowej w ?arnowcu, gdzie odby?y si? tegoroczne zmagania deklamatorw. Niestety nie by?o w?rd nas samej autorki, poniewa? ze wzgl?du na z?e samopoczucie nie mog?a uczestniczy? w pracach jury. Po wys?uchaniu konkursowych interpretacji komisja nagrodzi?a dwie recytatorki z naszej szko?y. III m. zdoby?a Oliwia Jurczak z kl. IIb, natomiast wyr?nieniem zosta?a nagrodzona Alicja Michna z kl. IIc. Wszystkim reprezentantom naszego gimnazjum serdecznie dzi?kujemy, a wyr?nionym dziewczynom gratulujemy!

 

Szukaj w serwisie

Zapraszamy

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow

Archiwum