Dzisiaj jest: 24 Czerwiec 2021        Imieniny obchodz?: Danuta, Emilia, Jan
Strona g?ówna Konkursy Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji Sybirackiej

Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji Sybirackiej

Ponad 70 uczniów szkó? ponadgimnazjalnych i gimnazjów z powiatu kro?nie?skiego i miasta Krosna wzi??o udzia? w powiatowym konkursie Polskiej Poezji Sybirackiej. Przes?uchania odby?y si? 23 marca w Liceum Ogólnokszta?c?cego im. Marii Konopnickiej w Jedliczu. Inicjatork? konkursu organizowanego ju? od siedmiu lat by?a ?p. Romana Zo?a, która sama przesz?a przez „piek?o” Sybiru. Organizatorzy z powodzeniem kontynuuj? Jej dzie?o. Celem przedsi?wzi?cia jest tak?e propagowanie wiedzy historycznej i kultywowanie pami?ci o losach Sybiraków. Ka?dy z wykonawców przygotowa? do recytacji jeden wybrany utwór. Nasz? szko?? reprezentowa?y laureatki etapu gminnego: Magdalena Mercik z wierszem Stanis?awy Wiatr-Partyki pt. „Wróci?am przed laty”, Weronika Marsza?ek przedstawiaj?ca wiersz tej samej autorki zatytu?owany „To my, Sybiracy” i Natalia Szelc, recytuj?ca utwór Anny Rudawcowej pt. „To wszystko nic, male?ka”.

Dla m?odzie?y oczekuj?cej na rozstrzygni?cie konkursu przygotowano wiele atrakcji. Uczniowie mogli skorzysta? z sali relaksacyjnej oraz ze strzelnicy, która znajduje si? w szkole, a tak?e obejrze? wystaw? przygotowan? przez IPN w Rzeszowie po?wi?con? powstaniu Aparatu Bezpiecze?stwa na Podkarpaciu. Po wys?uchaniu wszystkich recytacji przyznano nagrody i wyró?nienia. Natalia Szelc swoj? interpretacj? wiersza, b?d?cego zapisem s?ów matki zes?anej wraz ze sw? córeczk? na Sybir, wyrecytowa?a II miejsce.

Gratulujemy!

Weronika Marsza?ek, Natalia Szelc (II miejsce) i Magdalena Mercik na II etapie Konkursu Poezji Sybirackiej w Jedliczu

Natalia Szelc w?ród laureatów powiatowego etapu VII Konkursu Poezji Sybirackiej w Jedliczu

Szukaj w serwisie

Zapraszamy

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow

Archiwum