ļ»æ
Dzisiaj jest: 24 Czerwiec 2021        Imieniny obchodz?: Danuta, Emilia, Jan
Strona g?ówna Konkursy Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji Patriotycznej

Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji Patriotycznej

Ju? po raz jedenasty w Zespole Szkó? w Iwoniczu odby? si? XI Powiatowy Konkurs Polskiej Poezji Patriotycznej. Celem konkursu, którego organizatorem jest Starostwo Powiatowe w Kro?nie, jest krzewienie w?ród dzieci i m?odzie?y wiedzy historycznej i postaw patriotycznych, kszta?towanie wra?liwo?ci na pi?kno j?zyka polskiego oraz promocja lokalnych talentów.

Na przes?uchania zg?osi?o si? blisko 60 recytatorów ze szkó? podstawowych, gimnazjów i szkó? ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kro?nie?skiego. Ka?dy uczestnik przygotowa? jeden utwór o tematyce patriotycznej, dominowa?y wiersze Adama Mickiewicza, Krzysztofa Kamila Baczy?skiego, Marii Konopnickiej, Leopolda Staffa czy Lusi Ogi?skiej. Reprezentantki naszej szko?y: Oliwia Nowak, Wernika Marszalek i Patrycja Pelczar zmierzy?y si? z poezj? Tuwima, Herberta i Ga?czy?skiego.

Komisja konkursowa po wys?uchaniu wszystkich uczestników wy?oni?a zwyci?zców, w?ród których znalaz?y si? uczennice naszego gimnazjum. Patrycja Pelczar otrzyma?a wyró?nienie, natomiast Weronika Marsza?ek swoj? interpretacj? utworu Zbigniewa Herberta Przes?anie Pana Cogito wyrecytowa?a II miejsce i tym samym zosta?a zaproszona do zaprezentowania swojego wykonania podczas koncertu patriotycznego, który odby? si? 3 maja w Iwoniczu Zdroju podczas powiatowych obchodów Rocznicy Konstytucji 3 Maja.

Szukaj w serwisie

Zapraszamy

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow

Archiwum